Leeravond: Arnold Huijgen's Maria

Kalender
Agenda website
Datum
08 december 2022 19:30

Beschrijving

De komende tijd zijn er weer meerdere “KOM MEE“/ LEERAVONDEN in Berkum. Hieronder het complete programma. De avonden vinden allemaal plaats in de Ichthuskerk. Inloop vnaaf 19:30, aanvang 20:00.


PROGRAMMA NAJAAR 2022

15 September 2022
Tom Wright – ‘Historische visie op Jezus’

27 Oktober 2022
Beatrice de Graaf – ‘De Heilige Strijd’

24 November 2022
Ikonen en Oosters-orthodoxe kerken (herhaling van 19 mei 2022)

8 December 2022
Ikonen – ‘Maria – Moeder Gods’
Arnold Huijgen – Boek: ‘Maria, icoon van genade’

Informatie en opgeven: Peter Bareman, Harry Kruizenga
 

Dit jaar volgen nog 2 leeravonden met beamer presentatie over Ikonen. De eerste avond is een herhaling van de presentatie op 19 mei j.l. die meerdere belangstellenden toen niet konden bijwonen. Het geeft tevens een extra basis voor de 2e avond met als onderwerp ‘Maria – Moeder Gods’.

De eerste avond wordt een stuk kerkgeschiedenis getoond waarin de onderlinge band met de diverse kerkelijke hoofdstromen in Europa aan de orde komt. Vervolgens worden verschillende aspecten van de Ikonen leer/beleving besproken, o.a. de ikonostase. De beamerpresentatie laat veel Ikonen met beelden uit het Oude en Nieuwe Testament zien. Na afloop hebben de aanwezigen een beter beeld wat Ikonen zijn en hoe er naar gekeken kan worden. Wellicht met meer kennis en met een beter begrijpen.

Dat geldt zeker voor de 2e avond. De aandacht voor Maria in de Rooms Katholieke Kerk en de Oosters Orthodoxe kerken staat in groot contrast met de aandacht vanuit de Gereformeerde kerken. Terecht? Prof. Arnold Huijgen, Theologische Universiteit Apeldoorn, heeft daar vorig jaar een boek over geschreven, waarvan een hoofdstuk wordt toegelicht. Het boek heeft in de brede pers veel waardering gekregen. Verder laten we het verschil zien in de diverse hoofdtypes van de Ikonen die de naam ‘Moeder Gods’ meekrijgen. Hierdoor kan iedereen de Ikonen beter begrijpen en helpt het als tijdens een vakantie een kerkgebouw bezocht wordt.

Bert Westrik, Bergkloosterweg, heeft toegezegd dat hij op 8 december aanwezig wil zijn met enkele van zijn antieke Ikonen en corpussen. Bert is een kenner en een enthousiast verzamelaar en verteller.

Naast het horen is er een en ander te zien omdat een aantal antieke Ikonen getoond zullen worden en meerdere mooie platenboeken ter inzage liggen. De presentatie wordt gegeven door Harry Kruizenga. De organisatie van alle leeravonden ligt bij Peter Bareman en Harry Kruizenga