Leeravond: Ikonen in de Oosters Orthodoxe kerk

Kalender
Agenda website
Datum
19 mei 2022 20:00

Beschrijving

Het onderwerp is “Ikonen in de Oosters Orthodoxe kerk”. Steeds vaker krijgen deze kerken de aandacht in de media ( o.a. ND). Ook omdat ze het in de diverse oosterse landen niet met elkaar een zijn. Wat bindt hen onder elkaar en wat bindt hen met ons. In grote lijnen proberen we daar een antwoord op te geven. Welke plaats hebben de Ikonen in deze kerken en in het thuis onderwijs. Wat beelden ze uit. Ikonen krijgen steeds meer aandacht in privé collecties,kloosters en musea. Hoe zit de wereld van de Ikonen in elkaar. Met een powerpoint presentatie (en enkele echte voorbeelden) willen we daar de kennis van overdragen. Deze eerste avond is een opmaat voor de 2e avond over Ikonen die we in de maand december hebben gepland met als onderwerp: Maria - Moeder Gods. Op deze avond besteden we naast de Maria icongrafie aandacht aan het boek van prof. Arnold Huijgen over Maria dat vorig jaar is verschenen. Een mooie combinatie die de kennis rondom het thema ondersteunt.

De achtergrond om hier aandacht aan te geven is dat we beseffen dat het Christendom breed is en dat wij met onze westerse cultuur weinig weten van hoe andere christenen hun geloof beleven en belijden. Ook andere geloofsculturen bezitten verlangen naar geloof en hebben hun eigen uiting in schoonheid. Vaker vinden tegenwoordig onderlinge gesprekken plaats tussen verschillende christenen en dat levert onderling respect op. Een ‘hand out’ als persoonlijke voorbereiding volgt begin mei.

Dus, 2 avonden over Ikonen. Met degene, die een extra ervaring wil meemaken, gaan we een middag naar het kleine ,maar mooie, Ikonen museum in Kampen.