Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
22 mei 2022 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Peter Baas

Collecte
Emeritering

Liturgie
Votum
Vredegroet
Zingen: Ps. 46 (DNP) (God, onze burcht, blijf voor ons zorgen)
Gebed
Schriftlezing: Micha 4 : 1 – 8 (NBV21)
Zingen: LB 447 (Het zal zijn in het laatste der tijden)
Tekst: Micha 4 : 1 – 4 (NBV21)
Verkondiging 
Amenlied:GK17 228 (Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid)
Gebed van dank en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Opw. 670 (Op Hem rust mijn geloof)
Zegen
Amen

Iedereen is weer welkom in de kerk. Er is een vak gereserveerd voor bezoekers die graag 1,5 meter afstand houden.