Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
23 januari 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Gertjan Klapwijk

Collecte
Dorcas

Liturgie
Votum en zegengroet
Zingen Opw.770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam)
Gebed
Kindmoment
KidsOpwekking 70
Lezen: Mattheüs 11:2-6 (door Dieteke Bouhuis)
NLB741:3,4 (Hij hekelt met zijn scherpe tong)
Verkondiging
Amenlied: Psalm 126:3 (Wie moeizaam hier met tranen zaait)
In verband met ons nieuwe leven zingen we NLB992 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons). 
Gebed
Collecte voor Dorcas
Slotzang Gk115:1 (Nooit kan ’t geloof teveel verwachten)
Zegen
Sing-Out Sela Thuis

Uitgenodigde wijken: wijk 1 tot en met 4

Er is in de kerk ruimte voor 85 mensen zodat er onderling altijd minimaal 1,5 meter afstand is.