Kerkdienst (alleen digitaal)

Kalender
Agenda website
Datum
16 januari 2022 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Gertjan Klapwijk

Collecte
Emeritering

Liturgie
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 33:1,8 (Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN)
Gebed
Lezen: Johannes 1:19-28
Psalm 40:4 (Ik breng de blijde boodschap van uw recht)
Verkondiging
Kort muziek door Martin van Heerde
Amenlied Agnus Dei/Lam van God van Sela, opname van de cantorij.
Apostolische Geloofsbelijdenis
Daarna zingen we Psalm 103:5,7 (Zoals een vader liefdevol zijn armen. En vs.7 start niet met ‘maar’ maar met ‘en’)
Gebed
Collecte
Slotzang: NLB362 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat)
Zegen

De kerkdienst is alleen digitaal te volgen.