Kerkdienst (alleen digitaal)

Kalender
Agenda website
Datum
16 januari 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger
Philip Troost

Collecte
Emeritering

Liturgie
Thema: de geestelijke strijd in tijden van crisis
Votum en Groet
Lied  Ps.45:1.2 
Gebed
introductie Schriftlezing
Schriftlezing Gen.32:25 – 33:11
Lied  Ps.85:1.2
Preek
Amenlied  LvdK 172:1.2.3.4 Een mens te zijn op aarde (nieuw Lb 538)
Wet Ef.6:10-17
Opw.687 Heer leer mij uw weg
Gebed
Collecte
lied Opw.813 Uw liefde wint elke strijd 
Zegen

De kerkdienst is alleen digitaal te volgen.