Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
05 december 2021 15:30

Beschrijving

Let op: de dienst is een uur eerder dan gebruikelijk in verband met de uiterste sluiting van 17:00.

Voorganger
Rob van Houwelingen

Collecte
Wijkbrunch

Aanmelden
Aanmelden is niet meer nodig. In de kerk is extra afstand tussen de rijen. Bent u te gast en wilt u meer informatie, meld u dan bij de ingang. 

Liturgie
Votum en groet  
Zingen: LB 442: 1,2 (“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”) 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
Zingen: NPB Psalm 91:1-2 
Schriftlezing: Psalm 91 
Zingen: NPB Psalm 91:3-4 
Woordverkondiging  'Goddelijke bescherming voor een kwetsbaar mens'
Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE 
Dankzegging en voorbede 
Zingen: GK Psalm 46: 1,2 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Zingen: GK Psalm 46: 3,4 
Inzameling van de gaven 
Zingen: LB 425 (“Vervuld van uw zegen”) 
Zegen