Kerkdienst - 15:30 in plaats van 16:30!

Kalender
Agenda website
Datum
28 november 2021 15:30

Beschrijving

Let op: de dienst is een uur eerder dan gebruikelijk in verband met de uiterste sluiting van 17:00.

Voorganger
ds. Jelle Drijfhout

Collecte
Zending en Hulpverlening - DVN

Aanmelden
Aanmelden is niet nodig. Er is capaciteit voor ongeveer 110 mensen. Blijf thuis bij klachten!

Liturgie
Votum en zegengroet
DNP 8:1,3,4,5
Gebed
Schriftlezing Psalm 8
Tekst Psalm 8
Verkondiging
Voorbede en dank
Geloofsbelijdenis
Ps 11:1,4 (De nieuwe psalmberijming)
Collecte
Sela: Een toekomst vol van hoop
Zegen