Kerkdienst (online voor iedereen en in de kerk voor wijk 1 en 2)

Kalender
Agenda website
Datum
27 juni 2021 09:30

Beschrijving

Voorganger
Theo Sikkema (leesdienst)

Collecte
Diaconie

Liturgie
Welkom en mededelingen
Votum en vredegroet
Lied: Thuis van Sela
Intro thema met wet
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-40
Lied: Psalm 84 vers 1 en 2
Preek
Amenlied: Opwekking 489 Geprezen zij de Heere
Voorbede en dankgebed
Collecte
Slotlied: Create in me a clean heart
Zegen 

Aanmelden
Klik HIER om de dienst in de kerk te kunnen bijwonen (maximaal 85 personen).