Kerkdienst (online voor iedereen en in de kerk voor wijk 6)

Kalender
Agenda website
Datum
09 mei 2021 16:30

Beschrijving

Voorganger
Jelle Drijfhout (Hattem-Centrum). Klik HIER voor meer informatie.

Collecte
Zending en Hulpverlening

Liturgie
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalmen voor Nu 23
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 9:23-27
Verkondiging
Lied 65: 1,2,3,7
Geloofsbelijdenis
Psalm 103c (Bless the Lord my soul)
Gebed
Collecte
Psalm 84:5
Zegen

Aanmelden
Klik HIER om de dienst in de kerk te kunnen bijwonen.