Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
17 januari 2021 09:30

Beschrijving

Voorganger
Han Hagg (Zwolle-Zuid). Klik HIER voor meer informatie.

Collecte
Evangelisatiewerk

Liturgie
Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet
Opwekking 678 ‘God van het licht’
Vervolggebed
Kindmoment
Lezing: Lucas 2:22-35
Opwekking 689 ‘Spreek o Heer, door uw heilig Woord’ (bij Ef.5:26, Hebr. 4:12)
Preek – ‘Met eigen ogen heb ik uw redding gezien!’
GK 2017 191 ‘O, hemels licht, dat mijn bestaan doorschijnt’ (lied van Ria Borkent/Dirk Zwart naar Lucas 2:22-35 – Het lied van Simeon)
Gebeden
Collecte
Lb. 704 Dank, dank nu allen God
Zegen (Numeri 6 uit Bijbel in Gewone taal)
Lb. 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen.