Kerkdienst (alle wijken) / maximaal 30 bezoekers

Kalender
Agenda website
Datum
29 november 2020 16:30

Beschrijving

Voorganger
Gertjan Klapwijk

Collecte
Kerk

Liturgie
Welkom
Votum en zegengroet
Zingen/luisteren Gk161:3 (Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw)
Gebed
Lezen uit de Gewone Catechismus over deze bede
HC51
Zingen/luisteren Gk156 (Heer, ik kom tot U)
Lezen: Genesis 50:15-21
Verkondiging
Luisterlied Opwekking 629 'Als er vergeving is'
Zingen/luisteren Psalm 51:5 (Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht)
We belijden ons geloof met het zingen/luisteren OLB440:1,2 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Gebed
Zingen/luisteren Gk108 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
Zegen

Aanmelden
Om de kerkdienst te kunnen bijwonen, dient u zich aan te melden.
Klik daartoe HIER

Protocol
Klik HIER voor het 1,5 meter protocol.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.