Kerkdienst (alle wijken)

Kalender
Agenda website
Datum
20 september 2020 16:30

Beschrijving

Zoeken naar het plan met je leven

 

 

 

 

 

 

ZOEKEN NAAR HET PLAN MET JE LEVEN


Voorganger

Chiel Vleesenbeek (Zwolle-West)

Collecte
Emeritering

Liturgie
Welkom
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: DNP 146: 1,2,5 - Halleluja! Heel mijn leven
Gebed
Lezen: Rechters 14:1-20
Verkondiging
Zingen: Opwekking 518 – Heer, U doorgrondt en kent mij
Geloofsbelijdenis: Apostolische geloofsbelijdenis, samen uitgesproken
Zingen: HH 589/GK06 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Zegen

Aanmelden
Om de kerkdienst te kunnen bijwonen, dient u zich aan te melden.
Klik daartoe HIER

Protocol
Klik HIER voor het 1,5 meter protocol.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.