Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
28 juni 2020 16:30

Beschrijving

Voorganger: Wolter Huttinga
Collecte: kerk

Liturgie: 
Votum en zegengroet
Zingen: Opw. 518 ‘Heer u doorgrondt en kent mij’
Gebed
Lezen: Psalm 139
Preek: ‘Een open boek: Psalm 139 helemaal’
Zingen: LB 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 673: 1, 2 ‘heilige liefdeskracht’   
Gebed
Collecte
Zingen: LB 673: 3, 4

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.