Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
21 juni 2020 16:30

Beschrijving

Voorganger: T. Sikkema 
Collecte: Roemenie commissie / Cluj
Liturgie: Votum/zegen / Lied 156 Heer ik komt tot u / Gebed / Lezen / Handelingen 9: 1-22 / Cathechismus zondag 25 / Preek / Liedboek voor de kerken 477 / Geloofsbelijdenis / Collecte -  ondertussen BWV 651 - Komm heiliger Geist / Gebed / Slotlied LvdK 304 alle verzen / Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.