Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
14 juni 2020 16:30

Beschrijving

Voorganger: Jeroen Bakker
Collecte: Open Doors
Extra Collecte: kerken helpen kerken

Liturgie: 
votum en zegengroet
Psalmen voor nu 130: Uit de diepten roep ik U
gebed(epiclese)
lezen Handelingen 16:16-34
preek
Sela: Juicht/ Hij is verheerlijkt (opname cantorij) 
Gebed
GK Gezang 161/ GK07 gezang 177: Heer U bent mijn leven (ook als geloofsbelijdenis)
zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.