Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
24 mei 2020 16:30

Beschrijving

Voorganger: E.J. Sytsma
Collecte: Comm. gez. Kerken Zwolle
Liturgie: Welkom * Votum en zegengroet * Zingen: LB 488: 1,3,5 (In den beginne was het woord) * Gebed * Lezen: Joh. 1:1-4, 14-18, en hf 10:14-33 * GK 241: 1,3,6 (op melodie van Psalm 100; Verlosser kom, want ik verlang) * Preek over 'Jezus is God' * LB 939:1,3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) * Gebed * Geloofsbelijdenis + slotlied = LB 939:2 (U werd een mens, U daalde neer) * zegen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.