Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
05 april 2020 16:30

Beschrijving

Zondag 5 april, de middagdienst.
Voorganger Peter Bareman 
welkom
votum en zegengroet 
lied psalm 51 vers 5
schriftlezing Markus 14 vers 53 - 72
lied gezang 155 vers 1 en 3
preek
Lied psalm 86 vers 1
Gebed
Collecte, Erbarme dich, Mattheus passion
Lied gezang 146:1 Zegen

 

Vanwege de doorgaande verspreiding van het coronavirus en de adviezen die de rijksoverheid en onze landelijke synode hierover geven, is besloten om de deuren van de Ichthuskerk gesloten te houden.

Deze drastische maatregel is nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zal geen publiek toegankelijke eredienst gehouden worden. Wel wordt er een dienst van woord en gebed gehouden, waarin de Bijbel open zal gaan en gebeden zal worden. Deze dienst zal voor zover mogelijk via internet en kerk-tv te volgen zijn. We proberen dit zowel in de ochtend als de middag te doen, waarbij we afhankelijk zullen zijn van de digitale mogelijkheden. Indien u hier problemen mee ervaart, neem dan contact op met uw wijkteam. Ook de niet acuut noodzakelijke activiteiten in het kerkgebouw, zoals catechisaties, zullen niet doorgaan. Bij ontwikkelingen informeren we u zo snel mogelijk.

In deze bijzondere tijden zijn we ons des te meer bewust van onze kwetsbaarheid en afhankelijk van God. We roepen u op tot gebed voor de zieken in de wereld, voor hen die actief zijn in de medische sector en hen die beslissingen moeten nemen rondom dit virus. Tot slot vragen we u om dit bericht onder onze leden en bij onze gemeente betrokkenen te verspreiden, zodat er geen mensen voor een dichte deur staan.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.