Kerkdienst (wijk 7 en 8) / maximaal 30 bezoekers

Kalender
Agenda website
Datum
29 november 2020 09:30

Beschrijving

Voorganger
Rob van Houwelingen (TU Kampen). Klik HIER voor meer informatie.

Collecte
Kerk

Liturgie
Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 8,9
De Tien Woorden
Luisterlied: LB 534 (“Hij die de blinden weer liet zien”) https://www.youtube.com/watch?v=wjAE-du8chw
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 1
Zingen: Psalm 104:1 uit de Nieuwe Psalmberijming
Woordverkondiging over Hebreeën 1:14: Gedienstige geesten
Zingen: LB 413: 1-3 (“Grote God, wij loven U”)
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: LB 103C: 1-5 (“Loof de koning, heel mijn wezen”)
Zegen

Aanmelden
Om de kerkdienst te kunnen bijwonen, dient u zich aan te melden.
Klik daartoe HIER

Protocol
Klik HIER voor het 1,5 meter protocol.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.