Kerkdienst (wijk 5 en 6)

Kalender
Agenda website
Datum
27 september 2020 09:30

Beschrijving

Romeinen 5 vers 3 en 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger
Gertjan Klapwijk

Collecte
Diaconie

Extra collecte
Corona noodhulpfonds ZOA. Klik HIER voor informatie.

Liturgie
Votum: Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)
Zegen
Zingen: Psalm 84:1 (Hoe lieflijk is uw huis, o HEER)
Gebed
Kinderlied: Is je deur nog op slot? Klik HIER
Lezen: Romeinen 5: 1-5
Verkondiging
Amenlied: Gk 123:5 ('k Geloof in God, de heilge Geest die troost)
10 geboden vanuit Deut.5
Zingen: Opwekking 428 (Genade, zo oneindig groot)
Gebed
Collecte
Slotzang: Psalm 27:7 (Zo ik niet had geloofd dat in dit leven)
Zegen

Aanmelden
Om de kerkdienst te kunnen bijwonen, dient u zich aan te melden.
Klik daartoe HIER

Protocol
Klik HIER voor het 1,5 meter protocol.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.