Kerkdienst - bevestiging ambtsdragers (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
07 juni 2020 09:30

Beschrijving

Voorganger: G.J. Klapwijk
Collecte: wijkbrunch
Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Klik HIER voor de samenvatting

Liturgie: 
Welkom 
Votum en zegengroet 
Zingen: Psalm 121:1,4 (Ik sla mijn ogen op en zie) 
Gebed 
Kindmoment door Paula Lunenborg 
Kinderlied: Jezus is de goede Herder 
Lezen: Handelingen 6:1-7 
Zingen: Opw.767 (Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie) 
Verkondiging 
Kort muzikaal intermezzo door Martin
Amenlied: NLB362:1,2 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat) 
Bevestiging ambtsdragers 
Na hun 'jawoorden' zingen wij met en namens hen 'Opw.710 
Gebed 
Collecte 
Samenvatting van de wet: Mat.22:36-40 
Slotzang: LB473:1,2 (Neem mijn leven, laat het Heer) 
Zegen 

Na afloop nog een poosje muziek door Martin

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.