Kerkdienst (alleen via internet)

Kalender
Agenda website
Datum
24 mei 2020 09:30

Beschrijving

Voorganger: GJ Klapwijk
Collecte: Comm. gez. Kerken Zwolle
Liturgie: Welkom * Votum en zegengroet * Zingen: Gk132:1,2,3 (Dank U voor deze nieuwe morgen) * Gebed * Kindmoment. Filmpje van Eliene (ze is er zelf niet bij) * Lezen Handelingen 1:1-14 * Verkondiging * Muzikaal intermezzo * Amenlied: Gk145:4 (Daarom zal Heer ons lied een loflied zijn) * 10 geboden * Zingen: Psalm 32:1 (Welzalig hij wiens zonde is vergeven) * Gebed * Collecte * Slotzang: Opw.672: 1,3 (Heerser over alle dingen) * Zegen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 05 april 2020 en eindigt op 27 december 2020.